Turistboom på danske øer: Ø-pas bliver revet væk

Ø-passet bliver revet væk af både danske og udenlandske turister, melder Landdistrikternes Fællesråd. Foto: Partnerskab for Dansk Ø-turisme

Successen med Ø-passet fortsætter. Øerne melder om flere danske og udenlandske turister, højere omsætning og fulde færgeafgange.

De danske øer fik for tre år siden deres eget pas. Det er blevet så stor en succes, at passene hvert år bliver revet væk af turisterne, der strømmer til øerne. I år er ingen undtagelse. Det fortæller Partnerskab for Dansk Ø-turisme i en pressemeddelelse. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd melder formand Steffen Damsgaard om, at oplaget af Ø-pas for 2019 næsten er udsolgt.

"De 38 øer i Ø-passet har hver sin charme, natur, befolkning og palette af attraktioner. Det glæder jeg mig over, at flere får øjnene op for, da det betyder flere turister, mere aktivitet og højere omsætning i butikker og restauranter på øerne," siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og fortsætter:

"Den fælles markedsføring af øerne i regi af Partnerskab for Dansk Ø-turisme bærer frugt, og den indsats vil vi fortsat styrke sammen med de øvrige interessenter."

Partnerskab for Dansk Ø-turisme, der blev etableret i slutningen af 2018, er et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Rederier, Færgesekretariatet, De Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Erhverv.

Småøer og færgerederier mærker stor efterspørgsel

På de 27 småøer, der er en del af Ø-passet, kan man ligeledes mærke, at øerne er blevet populære blandt turisterne takket være den fælles markedsføring og en bred vifte af lokale aktiviteter, fortæller Dorther Winther, der er formand for Sammenslutnigen af Danske Småøer. 

"Ø-passet skaber en enorm synlighed af de danske øer, og på småøerne spiller denne synlighed rigtig fint sammen med de mange spændende aktiviteter og arrangementer, som øboerne laver for de mange besøgende, der vælger at besøge småøerne i løbet af sommeren," siger hun. 

Danske Rederier, der er branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, kan også genkende den positive udvikling. 

"Rederierne kan nikke genkendende til meldingerne om øget aktivitet også uden for sommerferieugerne, som jo netop var et af formålene med indførelsen af landevejsprincippet. Der begynder endda at vise sig kapacitetsproblematikker, hvor flere peger på behov for flere afgange eller større færger," siger direktør Jacob K. Clasen.

Han glæder sig samtidig over, at et bredt flertal i Folketinget er klar til at prioritere midler til at nedsætte færgetaksterne yderligere og indføre fuld trafikal ligestilling til de danske øer. 

Nyt projekt skal booste ø-turisme 

Med 1,5 millioner kroner i ryggen fra Nordea-fondens kystpulje og Erhvervsministeriets landdistriktspulje er Landdistrikternes Fællesråd igang med et projekt, der skal styrke brandingen af de 38 danske øer, der er en del af feriepasset. 

Midlerne bliver bl.a. brugt til at understøtte "infrastrukturen på øerne" med et digitalt Ø-pas om natur- og kulturfortællinger og et fællesskab af gæster og lokale værter, så flere får kendskab til øernes seværdigheder og muligheder.

Med projektet håber fællesrådet at kunne styrke Ø-passets digitale formidlingsplatform og fællesskabet mellem Ø-passets brugere og lokale entreprenører, og dermed understøtte virksomhedernes arbejde med at udvikle og levere turismeaktiviteter på øerne.

Det store fokus på udvikling af Ø-passet vækker glæde hos Dansk Erhverv, hvor Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi, peger på, at Ø-passet har et stort potentiale. 

- Det er godt, at det er blevet billigere at rejse med færger til de danske øer, men kendskabet til de billigere billetter skal øges, hvis flere skal motiveres til at besøge de danske øer i deres ferie. Udover viden om de nedsatte færgetakster, så er ø-passet en af nøglerne til flere gæster på øerne, så det skal turisterne introduceres for i endnu højere grad, siger Lars Ramme Nielsen. 

Om Ø-passet

I ø-passet er hver ø præsenteret med kort, foto, faktaoplysninger om, hvad der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside. I et blankt felt ved præsentationen af den enkelte ø kan turisten fra en plade på havnen eller færgen gnide en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle på ø-mærker. Denne gimmick er turisterne vilde med og konkurrerer gerne med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer.