Dét siger loven om privatfotografering

Det kan være en kompliceret affære at fotografere i offentligheden. Mange fotografer har oplevet, at de er blevet rettet tiltale mod, fordi forbipasserende er blevet fornærmede over, at der bliver taget uønskede billeder af dem.

Det er kun ganske få, der kan sige, at de kender til reglerne omhandlende privatfotografering. Det kan dog deles op i tre dele: hvor du må tage billeder henne, hvad du må tage billeder af, og hvad du må bruge billederne til.

Hvor må jeg tage billeder henne?

Hvorvidt der må fotograferes afhænger af, om der er tale om et område, der er frit tilgængeligt eller ikke frit tilgængeligt. Ifølge dansk lovgivning må der fotograferes på frit tilgængelige områder uden at indhente samtykke fra personerne.

Et frit tilgængelig sted er et sted, en borger kan tilgå uden nogen særlig udfordring eller vederlæggelse. Det inkluderer derfor både gågader, loppemarkeder, parker, fortov osv. Her må der fotograferes uden personernes samtykke.

Hvis området ikke er frit tilgængeligt, må der ikke fotograferes uden samtykke fra en person med råderet over området. Dette inkluderer blandt andet privatboliger, inde i bil, private udendørsarealer osv.

Hvad må jeg tage billeder af?

Hvis blot det nødvendige samtykke er indhentet eller der fotografers på et tilgængeligt og offentligt område, så er der kun ganske få begrænsninger i forhold til hvad du må tage billeder af.

Det anbefales dog, at du ikke tager deciderede portrætbilleder, hvis ikke du har forudgående samtykke til dette. Du bør ligeledes undgå at fotografere personer i intime og private situationer, hvis ikke et samtykke er indhentet på forhånd.

Hvad må jeg bruge billederne til?

Må de få undtagelser, der er beskrevet herover, må du – som udgangspunkt – tage billeder af alt. Det strafbare kan dog bestå i, hvad du vælger at bruge billederne til.

I henhold til både Straffeloven, Persondataloven, Ophavsretsloven og Markedsføringsloven, kan det være strafbart at distribuere flere typer billeder. Som fotograf er det derfor noget, du bør have indgående kendskab til.

Det anbefales, at du som fotograf gennemlæser disse fire love grundigt. Som privatfotograf kan du eksempelvis straffes, hvis du offentliggøre billeder i intime eller private situationer – også selvom du ikke er opmærksom på det.

Du kan endvidere komme i klemme med Persondataloven og Datatilsynet. Sidstnævnte er myndighed på området og sondrer mellem to typer billeder: portrætbilleder og situationsbilleder.

Et portrætbillede må ikke offentliggøres uden forudgående kendskab, da dette betragtes som værende elektronisk persondata. Inden du tager billeder i offentligheden og deler dem, bør du læse op på dansk lovgivning på området.